Människan i bolaget
Penna Human Capital Management AB är ett konsultföretag som specialiserat sig på rekrytering, coaching, organisations- och karriärutveckling för att lösa sina kunders problem och hjälpa både företagen och deras anställda att nå sin fulla potential.
Eva Borgert Palm är Nordisk VD för Penna Human Capital Management AB, eller Penna Consulting som de kallar sig i vardagslag. Företaget har funnits i Sverige sedan 1997 och köptes år 2000 upp av Penna Plc, ett brittiskt företag som funnits i över 20 år och är noterat på Londonbörsen.
En av de stora fördelarna med Penna är att man har ett helhetskoncept eftersom man kan stödja organisationer hela vägen från rekrytering till förändringsprocesser och omstruktureringar, hela tiden med fokus på de människor som finns i organisationen.

En stor del av Pennas verksamhet är rekrytering, där man hjälper kunder att hitta rätt kompetens, oftast chefer och specialister. De kan även komma in när kunden har valt ut ett antal finalkandidater som de behöver ha ett extra utlåtande om.
– Vid en rekrytering kan det ibland vara bra att komplettera med en extern coach för att få en bra start och att se till att nya personen snabbt kommer in i rollen. Kan man undvika en felrekrytering kan man spara mycket pengar, säger Eva.
Man jobbar även med coaching, där man kan hjälpa och stötta potentiella chefer att prestera bättre i sin ledarroll eller medarbetare att komma rätt i sin karriär. Man arbetar även med processer för målstyrning.
– Det går ut på att se till att målen implementeras hela vägen från ledningen till den enskilde medarbetaren, vad som ska prioriteras, hur målen ska uppnås, hur prestationer ska värderas osv. Det är alldeles för många medarbetare som säger att man inte vet vilka mål företaget har eller vad som verkligen förväntas av dem. Vi kan då gå in och träna cheferna så att de blir bättre coacher för sina medarbetare eller hjälpa till att utveckla dokumentationen och processen.

– Rekryteringen är definitivt på uppåtgående, säger Eva. Bolagen har börjat rekrytera igen - både för att deras efterfrågan har förbättrats men också för att de under en längre tid har haft väldigt slimmade organisationer. Det är dessutom roligt att se att det har blivit efterfrågan på mer strategiska tjänster. Coachingdelen har också vuxit – man värdesätter att utnyttja coaching för att utveckla ledare och medarbetare. Man ska alltid se till att man har en effektiv och respektfull hantering av folk. Det värsta man kan göra är att behålla någon som inte finns på rätt plats. Det finns en fantastisk kraft hos människor om man bara ger dem rätt stöd och verktyg för att utvecklas.

Penna HCM

Bransch:
Service / Tjänster

Telefon: 08-4422580
Fax: 08-4422599


Email:
eva.borgertpalm@e-penna.com

Hemsida:
www.e-penna.com

Adress:
Penna HCM
Barnhusgatan 3, 3tr
11123 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN